30 04, 2019

Dags att boka in vårens fönsterputs!

2019-04-30T08:49:41+00:00

Börjar dina fönster bli smutsiga? Våren är äntligen här och det är hög tid att putsa fönstren för att kunna släppa in ljuset med nyputsade fönster. De flesta uppskattar solens värmande strålar, men ytterst få uppskattar hur de avslöjar smutsiga/dammiga fönster. Att ha rena fönster på kontoret eller i skyltfönstret är inte bara trevligt för [...]

Dags att boka in vårens fönsterputs!2019-04-30T08:49:41+00:00
28 06, 2018

Att vara ett hållbart företag

2018-10-31T15:28:57+00:00

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Hållbarhet handlar om att effektivisera resursanvändningen och ta hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter. Målsättningen innebär ett idealt läge där man kan tillgodoser dagens behov utan att äventyra hållbarheten i ekosystemet och miljön för framtida generationer. Det handlar också om att ta [...]

Att vara ett hållbart företag2018-10-31T15:28:57+00:00
Till toppen