Storstädning för företag

för ett kostnadsfritt möte och offertförslag!

Det moderna sättet att sköta storstädning är att dela upp den på mindre arbetsuppgifter som fördelas jämnt över året. Storstädningen ska alltså skötas som en del av det dagliga arbetet.

Om storstädning måste göras under en begränsad tid är det viktigt att utföra när aktivitet hos kunden är som lägst, dvs. vid semester eller storhelger. Ofta blir storstädningen lättare om man får möjlighet att arbeta i grupp. På så sätt kan man hjälpas åt med tunga moment.

Vad ingår i storstädning?

I den periodiska städningen finns det 3 stora arbetsmoment: golvvård, fönsterputs och storstädning.

I storstädning ingår följande arbetsmoment:

Helhetslösning för ert företag

Vill ni ta del av en helhetslösning där vi sätter ihop paket med flera företagstjänster? Med Facility Management samordnar Kundia ert företags servicetjänster som t.ex. kontorsservice, lokalvård och bemanning.