Kundias Integritetspolicy

Integritetspolicy

På Kundia värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I denna integritetspolicy beskrivs hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Även hur du kan begära att din information uppdateras, rättas eller raderas. Vi uppmanar dig därför att noggrant läsa igenom detta integritetsmeddelande. För att kunna lägga in personuppgifter i Kundias internetbaserade rekryteringssystem eller via kontaktformuläret måste du alltid lämna ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas.

Integritetslagstiftning

Den svenska personuppgiftslagen, PuL, ersättes den 25 maj 2018 av nya EU lagstiftningen GDPR.
Alla personuppgifter som du lägger in i Kundias internetbaserade rekryteringssystem, kontaktformulär, via avtal/offerter, löne- och tidsrapporteringsprogram eller andra formulär på hemsidan hanteras enligt GDPR som skyddar din personliga integritet.

GDPR är som sagt den nya dataskyddsförordningen som är till för att skydda Europeiska invånares rätt till ett privatliv. Den berör alla företag inom EU som lagrar personuppgifter. I korta drag säger GDPR att personuppgifter ska lagras och hanteras på ett sätt som innebär att de är skyddade och inte kan användas för andra syften än det man på förhand informerat om. Det ska också erbjudas en möjlighet för personer vars uppgifter finns sparade att kunna få sina uppgifter raderade ur systemet på egen begäran.

Personuppgifter

Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig eller som kan hänföras till dig som enskild individ.

Personuppgiftsansvarig

Även om dina personuppgifter kommer att hanteras av olika personer inom Kundia är den ytterst personuppgiftsansvarige:

Ansvarig: Nayades Afonso
Telefon: 08-5220 3370
E-post: nayades.afonso@kundia.com
Adress: Drottninggatan 75, 111 60 Stockholm

Var vänlig notera att ovan kontaktinformation finns till för frågor angående vår hantering av personuppgifter, inte för att ta emot ansökningar. För radering av personuppgifter maila till GDPR@kundia.com.

Behandling av personuppgifter

När du söker en specifik tjänst eller lämnar en öppen ansökan till Kundia ger du rättigheter till Kundia att administrera dina uppgifter. Den som har tillgång till dina uppgifter på Kundia har möjlighet att uppdatera, ändra eller ta bort dina uppgifter. Kundia förbehåller sig rätten att efter eget godtycke radera dina uppgifter.

Söka en specifik ledig tjänst

Ansökan till den utannonserade lediga tjänsten hanteras av Kundia i syfte att hitta sökande till tjänsten och slutligen anställa någon samt för aktiviteter i anslutning till denna process. Vi behåller din ansökan så länge det är nödvändigt för rekryteringen, dock i högst två år. Du kan när som helst begära att dina uppgifter tas bort från vår databas genom att maila till GDPR@kundia.com.

Ansökningsinformation som lämnas till en specifik ledig tjänst kan även komma att beaktas gällande andra lediga tjänster och du kan komma att kontaktas gällande andra relevanta tjänster än den du specifikt sökt.

Din information kan vid den tidpunkten redan ha valts ut för behandling för en viss ledig tjänst. I så fall kommer Kundia att fortsätta hantera den informationen tills den inte längre behövs eller inte längre är relevant (högst 2 år). Kundia förbehåller sig rätten att radera dina uppgifter om Kundia anser att så är lämpligt.

De uppgifter du lämnar i Kundias rekryteringssystem kommer endast användas av Kundias anställda och kommuniceras med Kundias kunder.

Cookies

Vi använder cookies i vårt rekryteringsverktyg. Cookies är små textfiler som placeras på din hårddisk närhelst du loggar in i det webbaserade systemet. Dessa filer identifierar din dator och lagrar dina val och annan data om ditt besök, inklusive spårningsanvändning i systemet och källan från vilken du t ex ansökt på en annons.

Du kan avaktivera cookies eller välja att din dator varnar dig varje gång en cookies sänds. Detta kan du göra via din webbläsares inställningar.

Ändringar i denna Integritetspolicy

Vänligen notera att denna Integritetspolicy kan komma ändras från tid till annan. Vi kommer att publicera sådana ändringar och om ändringarna är väsentliga kommer vi tillhandahålla ett mer utförligt meddelande.

Ytterligare information

Du har rätt att granska den information om dig som vi hanterar genom att kontakta personuppgiftsansvarig enligt ovan. En sådan begäran kan ske skriftligen, vara försedd med din egenhändiga namnteckning och skickas per brev till kontaktpersonen på ovanstående adress. Går även att radera all information direkt genom att maila: GDPR@kundia.com