8 11, 2018

7 skäl till att outsourcing är mer effektivt för företag

2019-02-13T15:49:41+00:00

En av de största anledningarna till att företag idag väljer att outsourca en eller flera delar av sin verksamhet är för att minska sina kostnader. Genom att överlåta en viss process till en extern aktör kan företagets kostnader för processen minska, det innebär också ofta stärkt kompetens och högre kvalitet. Eftersom den externa aktören har [...]

7 skäl till att outsourcing är mer effektivt för företag2019-02-13T15:49:41+00:00
28 06, 2018

Att vara ett hållbart företag

2018-10-31T15:28:57+00:00

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Hållbarhet handlar om att effektivisera resursanvändningen och ta hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter. Målsättningen innebär ett idealt läge där man kan tillgodoser dagens behov utan att äventyra hållbarheten i ekosystemet och miljön för framtida generationer. Det handlar också om att ta [...]

Att vara ett hållbart företag2018-10-31T15:28:57+00:00
Till toppen