Med 30 års erfarenhet kan vi kalla oss experter i det vi gör! 

Vår vision är att vara den självklara Facility Management-partnern för små och medelstora företag. Med strategisk ledning och styrning av resurser och tjänster optimerar vi den ekonomiska och sociala miljön hos organisationer. Vi finns för att göra organisationer och arbetsmiljöer framgångsrika och morgondagens arbetsmiljöer effektivare, lönsammare och mer glädjeskapande än idag. Vi är den självklara mötesplatsen för människor som vill leverera något extra och organisationer som vill växa.

För oss är människorna i vår organisation vårt hjärta. Hos oss samlas det människor från hela världen med ett syfte – att göra din vardag lite bättre. Vi drivs av att hjälpa andra människor och tror på den positiva känslan som vi förmedlar till andra som blir direkt avgörande för vår och kundens framgång. För oss innebär att hjälpa till att ta stort ansvar, visa omtanke och ha ett stort driv på och utanför arbetsplatsen. Vare sig det handlar om stora och små uppdrag, så finns våra medarbetare där och tar ansvar för att göra din vardag bättre.

Vi tar även ett stort ansvar för tjänsterna vi levererar och hur de påverkar samhället och miljön. I syfte att minska miljöbelastningen använder vi därför endast miljövänliga produkter. Vi är även kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001.

kundias 5 K, värderingar

Kundias 5 K:n till framgång

Kundia har en unik företagskultur där vi dagligen coachar vår personal på arbetsplatserna för att inspirera och försäkra oss om att vi levererar service med överlägsen kvalité. Attityd, bemötande och värderingar står högst upp på agendan.

Du som kund står i centrum och vi gör allt för att dina krav samt önskemål skall tillgodoses. Vi arbetar nära dig som kund och lär känna din företagskultur. Kundnöjdhet är vårt viktigaste mått på framgång och vi strävar efter att du skall känna fullt förtroende för oss.

Kvalitet för Kundia innebär förmågan att tillfredsställa dina behov så att du blir nöjd. Vi uppnår detta tillsammans genom god kommunikation, utbildad personal och ett personligt ansvar. Vi gör en kontinuerlig uppföljning av resultaten för att säkerställa kvaliteten.

Vi tror att du blir nöjd när vi förstår dina behov, omsätter dem i verkligheten och skapar ett mervärde. Vi levererar rätt service, infriar dina förväntningar och bygger en långsiktig relation.

Efter snart 30 år kan vi påstå att vi kan service. Vi lyckas genom att studera, leda och utveckla de interna processerna på ett flexibelt sätt, vilka kontinuerligt anpassas till dina behov.

Kontinuitet på alla nivåer: ägare, ledning, anställda, leverans, uppföljning, service och kvalitet. Kontinuitet varje dag, varje gång.

Vi håller våra kunder nöjda

  • Genom ordning och disciplin

  • Genom närvaro och hög support

  • Genom nära samarbetet med våra kunder och anställda

  • Genom teknologi

  • Genom utbildad och kompetent personal

  • Genom excellent service