Kundias trippelcertifiering

Vi tar stort ansvar för tjänsterna vi levererar och hur de påverkar samhället och miljön!

Kundia innehar certifieringar med internationell standard; kvalitetscertifiering enligt ISO 9001, miljöcertifiering enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifiering enligt ISO 45001.

Kvalitetscertifieringen ISO 9001

Det som kännetecknar dagens framgångsrika företag är just kvalitet. Kvalitet i det interna arbetet, i relationer till kunder och i levererande av produkter och tjänster. Certifikatet är ett kvitto på att vi arbetar medvetet, systematiskt och kundorienterat med att utveckla och förbättra vår verksamhet.

ISO 9001

Miljöcertifieringen ISO 14001

ISO 14001 är samlingsnamnet för de internationellt accepterade standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten. Certifikatet blir ett kvitto på att vi lever upp till de högt ställda miljökraven och att vi aktivt fortsätter att arbeta för en bättre miljö och framtid.

ISO 14001

Arbetsmiljöcertifieringen ISO 45001

Med vårt certifierade ledningssystem för arbetsmiljö får vi stöd i att skapa en trygg och effektiv arbetsplats där alla kan må bra och vara produktiva. Ett arbetsmiljöcertifikat är ett bevis på att vi tar ansvar som arbetsgivare genom att hela tiden arbeta med att förbättra de anställdas arbetsmiljö.

ISO-45001_vert_SV