Golvvård för företag

för ett kostnadsfritt möte och offertförslag!

Kundia arbetar med alla typer av golv sedan 1989, såsom trä, linoleum, sten, plast, ESD golv, etc. Golvvård utförs i många olika miljöer, bl.a. annat i kulturhistoriska miljöer som Stockholms Stadshus, Nordiska Museet, Attunda Tingsrätt, m.m. där Kundias kompetens kommer till sin rätt.

Vi städar över 180.000 kvm golv varje dag hos våra kunder.

DUS (Golvets Drift/Underhåll/ Skötsel) fungerar som kunskapsbank om golv och golvskötsel. Vi arbetar även med rådgivning inom detta område.

golvvard-maskinskurningFör Kundia innebär golvvård:

  • Riktigt bedriven golvskötsel
  • Stora besparingar
  • Vackra golv året om

Kundias maskinpark är omfattande.

Underhåll av golv alternativt golvvård utförs så att städarbetet underlättas och så att i första hand torra eller fuktiga metoder kan användas för golvrengöring.

Golvvård ska utföras så att golvmaterialet inte förstörs.

Golv som har ytbehandlas kan ofta städas med torra eller fuktiga metoder, vilket är metoder som rekommenderas i första hand.

Obehandlade golv kan kräva våta metoder. Behandlade golv upplevs som mer lättstädade än obehandlade. Om moppar av mikrofiber används, kan obehandlade golv bli tungstädade.

Helhetslösning för ert företag

Vill ni ta del av en helhetslösning där vi sätter ihop paket med flera företagstjänster? Med Facility Management samordnar Kundia ert företags servicetjänster som t.ex. kontorsservice, lokalvård och bemanning.