En av de största anledningarna till att företag idag väljer att outsourca en eller flera delar av sin verksamhet är för att minska sina kostnader. Genom att överlåta en viss process till en extern aktör kan företagets kostnader för processen minska, det innebär också ofta stärkt kompetens och högre kvalitet. Eftersom den externa aktören har just den processen som sin kärnverksamhet innehar de ofta specialistkunskap inom området, vilket leder till både optimerade processer och ökad effektivitet. Genom att de outsourcade området både genomförs effektivt, minskar i kostnader och får förbättrad kvalitet kan företaget istället fokusera full ut på sin egen kärnverksamhet.

7 fördelar med att outsourca till en extern aktör

1. Ökad kompetens

Eftersom outsourcing-företaget har verksamheten i fråga som sin kärnverksamhet är de ofta experter inom området och kan utföra uppgiften effektivare och bättre.

2. Kostnadsbesparingar för ditt företag

Det här brukar vara ett av de största incitamenten för företag som väljer outsourcing. Kostnaderna minskar vanligtvis eftersom outsourcing-företaget har en expertkompetens inom sitt område är det effektivare än uppdragsgivaren vilket minskar kostnaderna.

3. Minskade kostnader leder till ökad vinst

Minskade kostnader är ett bra sätt att öka vinster på, eftersom insparade kronor är värd mer än inarbetade.

4. Rörliga kostnader och mindre fasta kostnader

När man outsourcar en del av sin verksamhet kan en fast kostnad omvandlas till en rörlig. Detta gör att man inte betalar mer än det man behöver och slipper oroa sig för onödiga överskott i produktionen.

5. Ökad kvalitet i utfört arbete

Outsourcing-företaget besitter en expertis inom området och kan därför fokusera på att öka kvaliteten och effektivisera hela processen.

6. Mer flexibilitet för ditt företag

Vissa delar av ett företags verksamhet utsätts för förändringar när det kommer till behov beroende på säsong, tid eller konjunkturer. Med ett outsourcingföretag kan man lättare anpassa sig efter dessa variations förändringar. En outsourcing partner har ofta flera olika uppdragsgivare och kan lättare placera ut arbetskraften där den behövs utan att behöva säga upp eller anställa mer personal vid dessa förändringar.

7. Mer tid över att fokusera på din kärnverksamhet

I och med att man outsourcar en del av verksamheten frigörs tid till att fokusera på kärnverksamhet som genererar intäkter och på att förbättra denna.

Outsourca dina kontor och servicetjänster till Kundia och tillåt dig själv att fokusera på din kärnverksamheten istället!