Miljövänlig städfirma – Kundia

Kontoret är många företags viktigaste ägodel. Utan kontor och företagsfastigheter skulle många företag helt enkelt inte klara sig. I kontoren rör sig också en rad olika typer av människor. Att visa upp kontoret från bästa möjliga sida är en självklarhet för många företag. De förstår helt enkelt att vad besökare och anställda ser kontoret påverkar vad de tycker om företaget i fråga. Och det är helt sant. Hur ett kontor ser ut är viktigt för alla företag, och något som alla företag bör tänka på.

Det är anledningen till att många företag väljer att anlita ett företag som utför städningen av kontoret åt dem. Det är ett enkelt sätt att slippa spendera den tid och energi som det krävs för att hålla kontoret i gott skick. I bara Stockholm finns det en mängd olika företag att vända sig till för kontorsstädning.

Kundia är Stockholms ledande företag inom Facility Management. Vi är en pålitlig partner med lång erfarenhet av branschen, vilket har gjort oss proffs på det vi gör. Vi brinner för att skapa de bästa möjliga förutsättningar för företag att utöva sin verksamhet på bästa möjliga sätt. Städade och välhållna lokaler kan bidra till företag ekonomiskt, imagemässigt och effektivitetsmässigt.

miljövänlig städfirma

Kundia är en miljövänlig städfirma

Vi på Kundia är stolta att vara ett företag som anstränger sig och verkligen vill vara miljövänliga, och det i en bransch som länge har förbisett hur viktigt detta är. Men vad innebär egentlig miljövänlig städning? Räcker det att säga att man tänker på miljön? Nej, det tror inte vi på Kundia. Vi tror att riktigt skillnad först kan uppnås när man ändrar hur man gör saker och ting.

Vi använder oss av miljövänliga val i våra rengöringsprodukter. Detta innebär att varje kontorsstädning sliter mindre på miljön än vad den skulle ha gjort annars, vilket vi är glada över. Samtliga i vår personal delar våra värderingar när det kommer till att vara snäll mot miljön och alla lokalvårdare är dedikerade till att dra sitt strå till stacken, om det så är att inte slösa med resurserna eller att komma med egna idéer på hur vi kan vara ännu bättre i vårt miljöarbete.

Ett tecken på att vi, till skillnad från många andra företag i Facility Management-branschen, faktiskt också går från ord till handling är vår ISO-certifiering. Vi är mycket stolta över denna. ISO-certifieringen är en internationell certifiering, där svanenmärkt städning är en av många delar som ingår i den. Kundia ser svanenmärkningen dels som ett tecken på att vi gör något bra, men också som en påminnelse om att aldrig sluta anstränga sig. Kriterierna för att bli svanenmärkt är många och tuffa. Krav ställs inom användandet av kemikalier, utsläpp, avfallshantering, funktionalitet och kvalitet.

Varför ska man välja miljövänlig städning?

Det finns många svar på den frågan. Alla företag har olika prioriteringar, men det är ett bra val för alla företag att välja miljövänlig städning. Här nedan kommer vi gå igenom tre anledningar till varför det är väl värt att titta lite närmare på miljövänliga Facility Management-företag när du behöver städning av din fastighet eller kontor.

Mindre utsläpp – en hållbar planet
Det första argumentet är kanske det mest självklara – att välja miljövänlig städning är snällt mot miljön. Global uppvärmning, ozonhåll och försurning av mark är reella problem som människan under lång tid har bidragit till. Idag bör alla göra vad de kan för att minska denna påverkan. Att välja klimatsmart kontorsstädning är ett sätt för företag att dra sitt strå till stacken och en konkret insats som bidrar till en hållbar framtid, för alla.

2. Visa att ni bryr er
Att välja miljövänlig städning är ett val, och alla val säger något om den eller de som tar gör valen. Även valet av städfirma säger något om er som företag. Det kan bidra till er image som ett medvetet och ansvarsfullt företag. Det kan också leda till att ni får fler kunder, samtidigt som andra företag och privatpersoner blir påverkade till att också göra skillnad. På så sätt särskiljer ni er från er konkurrens, vilket i slutändan kan leda till både större intäkter och en bättre miljö.

3. Det blir rent!
Det var vanligare förr, men fortfarande dyker en fördom om miljövänlig städning upp då och då: att det inte blir lika rent och fint. Detta är långt ifrån sanningen. Resultatet från en miljövänlig städning kan i allra högsta grad likställas med icke-miljövänlig sådan. Ni kommer inte se någon skillnad, och om du inte tror oss – testa oss! Vi kan garantera ett fläckfritt resultat som ni kommer vara nöjda med, och det kommer också vårt klimat vara.

När det är dags att beställa miljövänlig städning…

… tveka inte att kontakta oss på Kundia! Under våra nära 30 år i servicebranschen vet vi att frågor och funderingar kan dyka upp, som man vill ha svar på innan man ber om en offert. Men med oss kan du vara lugn, vi besvarar gladeligen alla frågor. Många svar kan du enkelt hitta här på vår hemsida. Om du är intresserad av att begära en offert kan du enkelt göra det via formuläret här på vår hemsida. Givetvis kan du också ringa eller maila oss, kontaktuppgifterna finns också här på vår sajt.

Varmt välkommen till oss på Kundia.com!