Vårt arbete med Facility Management

Facility Management för ökad effektivitet och kostnadskontroll

Att samlar och samordnar företags servicetjänster innebär en mängd fördelar. En av dem är just kostnaden – Facility Management minskar ditt företags driftkostnader, det sänker dina administrativa kostnader och kan medföra kostnadsbesparingar på 10–30%. Besparingar uppnås då vi utnyttjar våra kärnkompetenser inom Facility Management. Det handlar bland annat om effektiv planering och genomförande av våra uppdrag samt löpande utveckling av metoder, processer och verktyg.

Vi skräddarsyr lösningar med garanti

Vi på Kundia anser att varje kund är unik, vi anpassar därför alltid våra Facility Management-tjänster utifrån kunders egna behov. Du som kund blir ett projekt med specifika tjänster och kvalitativa mål – målen följs upp och utvärderas kontinuerligt för att säkerställa resultatet. Leveranserna kan man övervaka på ett enkelt och strukturerat sätt genom vår portal.

och låt Kundia samordna ditt behov av supporttjänster –  ta första steget till att göra din organisation till ett vinnande team!