Facility Management handlar om att samordna, styra och producera företagsservice och supporttjänster. Managering avser strategisk ledning och styrning av de resurser och tjänster som krävs för att en facilitet (byggnad eller fastighet) ska fungera effektivt. I den europeiska standarden för Facility Management, EN 15221-1:2006, definieras Facility Management på följande sätt:

“Integration of processes within an organisation to maintain and develop the agreed services which supports and improve the effectiveness of its primary activities.”

Det handlar alltså om att sätta ihop en helhetslösning för sina företagstjänster så att man som företag kan lägga ner mer fokus och tid på ens primära verksamhet.

Inom vilka områden arbetar man med Facility Management?

Facility Management brukar vanligtvis delas upp i två kategorier; fastighetsanknutna tjänster som fastighetsskötsel, säkerhet och energioptimering samt arbetsplatsanknutna tjänster exempelvis lokalvård, kontorsservice och bemanning. Kundia är specialiserade på arbetsplatsanknutna tjänster såsom lokalvård, fönsterputs, golvvård, mattvätt, tillhandahållning av kontorsmaterial, fruktkorgar, kaffe och mjölk samt bemanning och rekrytering av receptionister, vaktmästare, handymans m.m. Kundia strävar efter att effektivisera och förbättra företags arbetsmiljöer genom att agera som en enda leverantör av dessa tjänster genom Facility Management. De erbjuder sina tjänster och kompetenser till företag av alla storlekar och inom alla branscher.

Fördelar med Facility Management och dess helhetslösning

Det finns en mängd fördelar med Facility Management gentemot att köpa enskilda tjänster. Att integrera dina servicetjänster hos Kundia innebär att vi:

  • Minskar driftkostnader.
  • Sammanför fakturor och kontrakt, vilket leder till att kunden får ett helhetsgrepp om sina tjänster och därmed bättre överblick och kontroll.
  • Sänker administrativa kostnader.
  • Minskar utsatthet och säkerhetsrisker.
  • Levererar kontinuitet och pålitlig service.
  • Tillhandahåller en teknikplattform.
  • Medför kostnadsbesparingar på 10-30% samtidigt som man som kund får en kvalitetshöjning och en servicelösning som ständigt utvecklas.
  • Anpassar bemanning till företags behov och cykler.

Kontakta oss om ni vill veta mer om Facility Management och dess fördelar. 

Vi skräddarsyr självklart en unik lösning som passar för just dig och ditt företag!