20 04, 2018

Väl fungerade kontorstjänster ger bättre arbetsplatser

2018-10-31T16:09:52+00:00

Bilden av ert företag baseras på flera faktorer där intrycket av era lokaler och kontor blir en viktig pusselbit för välmående hos anställda samt direkt intryck hos kunder eller jobbsökande. Alla kontorsplatser är unika Kontor kan se ut hursomhelst, gällande både storlek och struktur. Men gemensamt för de flesta är dock vissa fundamentala önskemål. Vem [...]

Väl fungerade kontorstjänster ger bättre arbetsplatser2018-10-31T16:09:52+00:00
12 04, 2018

Facility Management som en helhetslösning

2018-09-13T12:18:34+00:00

Facility Management handlar om att samordna, styra och producera företagsservice och supporttjänster. Managering avser strategisk ledning och styrning av de resurser och tjänster som krävs för att en facilitet (byggnad eller fastighet) ska fungera effektivt. I den europeiska standarden för Facility Management, EN 15221-1:2006, definieras Facility Management på följande sätt: “Integration of processes within an [...]

Facility Management som en helhetslösning2018-09-13T12:18:34+00:00
Till toppen